Informacja o wypłacanych zasiłkach statutowych i zapomogach członkom Związku Zawodowego Pracowników Nie będących Nauczycielami Akademickimi:

Zasady przyznawania zasiłków statutowych
Zasiłki statutowe są wypłacane tylko dla członków ZZPNBNA w Uniwersytecie Szczecińskim ze środków pieniężnych będących w dyspozycji ZZPNBNA w US. Wysokość zasiłków ustala Zarząd.

Zasiłek z tytułu urodzenia dziecka
Zasiłek wypłaca się po okazaniu aktu urodzenia. Zasiłek wypłacany jest po roku członkostwa w wysokości 1200 zł. (uchwała z dn. 19.04.2018 r)

Zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny
Zasiłek wypłaca się po okazaniu aktu zgonu i przysługuje z tytułu śmierci: rodziców, teściów, dzieci. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 800 zł. (uchwała z dn. 18.04.2018 r)

Zasiłek z tytułu zgonu członka Związku
W przypadku zgonu członka ZZPNBNA zasiłek wypłaca się członkom najbliższej rodziny. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 800 zł. (uchwała z dn.18.04.2018 r)

Zasiłki emerytalne

Członek Związku nabywa prawo do uzyskania zasiłku emerytalnego po pięciu latach przynależności do ZZPNBNA. Podstawą wypłaty jest dokument ZUS-u   o przyznanym świadczeniu emerytalnym. Zasiłek wypłacany jest w wysokości 800 zł.

Zapomogi

Związek wypłaca tylko zapomogi losowe, które należy udokumentować.

UWAGA!!

Uprawnienia (poza zasiłkami emerytalnymi) przyznawane są członkom ZZPNBNA po roku czasu od daty wstąpienia do ZZPNBNA.