Przewodnicząca Związku: mgr Gabriela Fostiak zzpnnaus@univ.szczecin.pl  tel. 28-03

Z-ca przewodniczącej: mgr Małgorzata Hubaj-Bochniarz  Biblioteka Główna USmalgorzata.hubaj-bochniarz@usz.edu.pl, tel. 24-17

sekretarz: mgr Anna Kucharska  Wydział Nauk Społecznychanna.kucharska@usz.edu.pl tel. 31-10

Przedstawiciele Zarządu reprezentujący jednostki w Uniwersytecie Szczecińskim:

lic. Elżbieta Baranowska – Wydział Humanistyczny  elzbieta.baranowska@usz.edu.pl  tel.

mgr Anna Kucharska – Wydział Nauk Społecznych anna.kucharska@usz.edu.pl, tel. 31-10

mgr inż. Anna Marczuk-Strawa – Wydział Nauk Społecznych  anna.marczuk-strawa@usz.edu.pl  tel. 33-56

mgr Magdalena Rutkowska – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych magdalena.rutkowska@usz.edu.pl tel. 16-41

Iwona Świątkowska – Dom Studenta nr 1 „BAKAŁARZ” iw.swiatkowska@gmail.com  tel. 26-74   

mgr Marzena Tadeja – Administracja Centralna marzena.tadeja@usz.edu.pl tel. 10-42

mgr Jolanta Tomasik – Wydział  Nauk Ekonomicznych i Zarządzania  jolanta.tomasik@usz.edu.pl  tel. 20-27

mgr Barbara Wozińska – Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych  barbara.wozinska@usz.edu.pl    tel. 25-20

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej:

mgr Renata Zarzycka

Komisja Rewizyjna:

mgr Andrzej Bochniarz tel. 24-08 (Biblioteka Głowna)

mgr Kamila Ekert tel. 30-05  (Wydział Prawa  i Administracji)

Przedstawiciele Komisji  

Komisja  Socjalna – mgr Renata Zarzycka.

Przedstawicielem do Rady Bibliotecznej został mgr Andrzej Bochniarz.

Członkowie zarządu zasiadają także w  Radach Wydziałów, Instytutów oraz Katedr.