wszystkim członkom Związku  życzy Zarząd ZZPNNA

 

 


poniżej w linku znajduje się protest ZZ skierowany do JM Rektora,  dot. awansów ma stanowiska kierownicze w US.

protest ZZ- dot. awansów ma stanowiska kierownicze w US


Porozumienie JM Rektora ze Związkami Zawodowymi w sprawie szczegółowych zasad podwyżek wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Szczecińskiego w 2019 roku.

zasady podwyzek-porozumienie 2019.06

porozumienie dot. podwyżek dla pracowników str. 1 06.2019

porozumienie dot. podwyżek dla pracowników str. 2 06.2019

porozumienie świadczenie socjalne 2019-06

 


Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się  porozumienie Rektora US z Uczelnianymi Związkami Zawodowymi  w sprawie regulacji  wynagrodzeń  pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 2019 r.

porozumienie w sprawie regulacji wynagrodzeń 2019 r.


informacja dot. wyroków sądowych US


Składkę członkowską (w wys. 96 zł rocznie dot. emerytów) należy uiszczać na konto bankowe, podając imię i nazwisko, za jaki okres jest wpłacana składka. Okres opłaconych składek można sprawdzić telefonicznie we wtorki i czwartki od 8:00 do 13:00 nr telefonu:  91 444 28 03
nr konta:  27 2340 0009 7150 2660 0000 0014

Przewodnicząca Związku
Gabriela Fostiak