Wybory Społecznych Inspektorów Pracy na wszystkich poziomach organizacyjnych zostaną przeprowadzone po przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego i Struktury Uniwersytetu Szczecińskiego.


Składkę członkowską (w wys. 96 zł rocznie dot. emerytów) należy uiszczać na konto bankowe, podając imię i nazwisko, za jaki okres jest wpłacana składka. Okres opłaconych składek można sprawdzić telefonicznie we wtorki i czwartki od 8:00 do 13:00 nr telefonu:  91 444 28 03
nr konta:  27 2340 0009 7150 2660 0000 0014

Przewodnicząca Związku
Gabriela Fostiak


kontakt do biura Związku:

Związek  Zawodowy Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi
ul. Szwoleżerów 18,. pokój nr 03  (wejście do Asystenckiego Domu Mieszkalnego)
71-053 Szczecin
tel. (091) 444-28-03
lub 511 588 933
zzpnnaus@univ.szczecin.pl